Hem

Skånska Agronomklubben

En kamratförening för skånska agronomer som arrangerar aktivteter i aktuella frågor inom jordbruket, trädgårdsnäringen och angränsande områden.

Aktuella aktiviteter med Skånska Agronomklubben:

Studiebesök på Lantmännen Lantbruk

Den 26 februari välkomnas Skånska Agronom-

klubbens medlemmar till Lantmännen i Malmö

på temat spannmålsmarknaden, utsädessituation

vårsådd 2019 och exportsatsning frö. Vi kommer

lyssna på:

• Johannes Åkerblom, chef spannmålsinköp

• Maria Norén, produktchef utsäde

• Annika Nilsson, produktchef frö

 

Besöket inleds med baguette och kaffe som Lantmännen bjuder på.

 

NÄR? 26 februari kl. 18, slut senast kl. 20.30

VAR? Lantmännen Lantbruks huvudkontor i Malmö, von Troils väg 1

ANMÄLAN: senast den 20 februari per e-post till

kontakt@skanskaagronomklubben.se eller ring Bengt Landquist 070-593 08 71

 

Välkomna!

Styrelsen

Foto: Lantmännen

Årsmöte 9 mars  

 

Den 9 mars kallas Skånska Agronomklubbens medlemmar med respektive till klubbens nittioförsta årsmöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör.


På programmet, med start kl. 17.00:

  • Årsmötesförhandlingar
  • Föredrag av meteorolog Erling Brännström, välkänd från SMHI: Vad hände med vädret 2018 egentligen?
  • Trerätters middag med ultunesisk prägel


Klädsel: Valfri

Pris: 650 kr/kuvert


Anmäl dig senast den 24 februari till: kontakt@skanskaagronomklubben.se

Alternativt ring Bengt Landquist (070-593 08 71). Vänligen uppge förnamn, efternamn och eventuella kårnamn vid anmälan. Efter anmälan, glöm inte att betala in festavgiften på pg 43 87 24-7 alternativt swisha till 1232 244 747.


Förslag på nya medlemmar (inkl. adressuppgifter) tas tacksamt emot av styrelsen.

Övernattning på Åkersberg kan bokas via: www.akersberg.se


Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Årsavgift 2019


Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr och du kan betala via plusgiro eller Swish: Plusgiro:  43 87 24-7

Swish:  1230 412 890

Glöm inte att ditt namn måste framgå av inbetalningen (om någon annan betalar in åt dig), samt vilket/vilka år avgiften avser.

Har du ny adress?


Hör av dig till oss, så att vi kan uppdatera medlemsregistret.


Vi gör medlemsutskick både via e-post och vanliga brev, så hör av dig om du har en ny postadress eller e-postadress. Skicka gärna  dina nya uppgifter till:  kontakt@skanskaagronomklubben.se

Copyright © All Rights Reserved